โรงพยาบาลบ้านนาสาร  
83/4 ถนนคลองหา ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 077 341415(บริหาร) ,077 341416  , 077 341058 , เบอร์FAX  077 341057
  
www.bannasanhospitals.org  ,  E-mail : [email protected] 


Copyright 
© All rights reserved. Bannasan Hospital